Výroba náhradných dielov
a servis tvárniacich strojov

o firme

OPRAVA A SERVIS

Firma Peter Lamoš Beňovský - LAMEX bola založená v r. 1995 a jej hlavnou činnosťou je oprava a servis tvárniacich strojov a cieľom spokojnosť zákazníkov. Ich počet sa v posledných rokoch značne zvýšil, čo bolo hlavne v dôsledku útlmu výroby v podniku Strojáreň Piesok. V súčasnosti firma zamestnáva kvalifikovaných bývalých pracovníkov z uvedeného závodu, čím značne rozšírila ponuka svojich služieb.

V súčasnej dobe je hlavnou činnosťou výroba a predaj náhradných dielov na tieto stroje:

• Mechanické a hydraulické tabuľové nožnice typu NTA, NTH, CNTA
• Mechanické a hydraulické ohraňovacie listy typu LO, LODD, CTO
• Mechanické a hydraulické zakružovačky plechov a profilov typu XZMP, XZCT
• Ručné tvárniace stroje - lisy typu LRH, nožnice typu NPM

Ostatné činnosti, súvisiace s týmito strojmi:

• Externé montáže priamo u zákazníka aj v zahraničí
• Výroba elektrorozvádzačov
• Poradenská činnosť, spracovanie ponúk náhradných dielov, zvláštneho príslušenstva, nástrojov na ohýbanie
• Opravy náhradných dielov, napr. gamapestovanie
• Frézarské a sústružnícke práce na objednávku
• Strihanie a ohýbanie plechu
• Sprostredkovanie predaja a kúpy starších strojov
• Zabezpečenie revíznych skúšok

o firme

OPRAVA A SERVIS

Ponúkame náhradné diely k všetkým typom tvárniacich strojov v krátkych dodacích termínoch a to na stroje vyrábané v bývalých Strojárňach Piesok a na staršie typy nožníc vyrábaných v závode Liptovský Mikuláš.

Pri objednávkach náhradných dielov je dôležité uvádzať výrobné číslo, rok výroby stroja a celý názov vrátane indexu!

napr. NTE 3150/6,3 C (index) výrobné číslo N 62-106, rok výroby 1974

Sú to dôležité údaje pre konštrukčné zmeny, ku ktorým v priebehu výroby došlo, napr. na spojkách, dorazoch, multiplikátoroch, elektroskriniach a pod. V prípade nejasnosti je lepšie poslať obrázok z návodu s vyznačeným požadovaným náhradným dielom.

Ak zákazník kúpil starší stroj bez návodu na obsluhu, môžeme na základe objednávky návod zabezpečiť.

Prehľad náhradných dielov uvádzame v e-shope, ktorý zatiaľ slúži ako katalóg náhradných dielov.

Ceny sú uvádzané bez DPH.

Strihanie a ohýbanie plechu
rôznych dĺžok a hrúbok

Krátke dodacie lehoty

Výborné ceny

Brezenská 4
Brezno
Slovensko
977 01
SK

00 421 903 802 256

00 421 902 037 734
lamex@lamexbrezno.sk

IČO: 33921474
DIČ: 1020566591
IČ DPH: SK1020566591
ČBU: 2433940-312/0200
Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK77 0200 0000 0024 3394 0312
SWIFT: SUBASKBX
Konšt.symbol: 8